Den Mörka Gudinnan - om abort

Abort är ett kontroversiellt ämne som väcker många känslor. Själv har jag både fött barn och gjort abort - jag ångrar inget av de valen, och har aldrig mått dåligt över att ha valt vare sig det ena eller det andra. Jag ser min kvinnliga kropp som en "kanal" genom vilket nytt liv kan födas till jorden. Det innebär dock inte att alla tidpunkter är lämpliga för mig att föda barn. Naturligtvis försöker jag då skydda mig från att bli gravid men i mitt fall ledde diverse omständigheter till att jag ändå blev det - och jag kunde verkligen inte tänka mig att genomgå en graviditet, förlossning och sedan ta hand om ytterligare ett barn just då. Detta var också vad jag "berättade" för detta ofödda barn och för Gudinnan - just nu var jag ingen bra kanal för att föra fram nytt liv, utan jag ville iklä mig den mörka Gudinnans roll och låta döden träda in.

Utan att påstå att det var ett lättvindigt beslut så kan jag ändå säga att det inte var ett beslut fyllt av kval. Varför? Därför att jag inte ser på en graviditet såsom något självklart att "nu är en kvinna gravid - nu måste hon föda barn". Jag ser det som att när en kvinna blir gravid, så står hon inför 2 val; antingen att välja att fortsätta graviditeten och därmed inträda i Modergudinnans arketyp, eller, välja att avbryta graviditeten och dämed inträda i Den Mörka Moders arketyp. Denna tanke är så självklar för mig att jag inte kan se abort som något ont, utan som något lika naturligt som att fullfölja graviditeten.

Kvinnor har i alla tider gjort aborter, det är något grundläggande i kvinnans rätt till kontroll över sin reproduktion. Det är ju bara under de senaste åren som hormonella preparat kommit till som hjälper oss kvinnor att styra över vår fertilitet! I en perfekt värld så vore det ju inte nödvändigt med aborter - ifall preventivmedlen fungerade hundraprocentigt, ifall alla kvinnor hade kontrollen över sina liv och fick följa sina egna sexuella cykler, framförallt - om kvinnor hade en bättre kunskap om sina kroppar och dess signaler. Ibland så väljer vissa att köra på "säkra perioder" vilket jag faktiskt inte alls kan rekommendera ifall man inte vill bli gravid, eller inte är redo att genomgå en abort. Säkra perioder FINNS, men det kräver att man som kvinna har en god kontakt med sin kropp, sexualitet och klarar av att tyda sin kropps tecken och signaler korrekt. Jag skulle vilja påstå att i dagens samhälle med vår stressade livsstil och dåliga kroppskännedom så är det väldigt få som klarar av detta.

Jag försökte själv med säkra perioder efter att hormonella medel gjort mig deprimerad, näst intill självmordsbenägen, insatt spiral fått mig nästan att förblöda och min partner var ovillig att använda kondom vid varje tillfälle (ja, jag hade inte förmåga att kontrollera min reproduktion vid det tillfället, förälskelse fick mig att vara för "snäll" för mitt eget bästa, jag är nog inte den enda kvinnan som gjort saker mot sin vilja för att få "kärlek"). De säkra perioderna fungerade i ca ett halvår, sedan var graviditeten ett faktum. Med tanke på hur jag under den perioden var uppslukad av min nya partner, och ofta satte honom i främsta rummet, så är jag inte förvånad över att de säkra perioderna inte fungerade. Jag hade en väldigt dålig kontakt med mig själv och med min kropp vid den tidpunkten.

Graviditeten upplevde jag inte alls då som något positivt. Det kändes som om min kropp blivit invaderad av något främmande, ja, jag kände mig SJUK. Tröttheten kom snabbt, och illamåendet, och väntetiden för aborten var ett lidande. Den lättnad jag kände då det hela var över och jag blev "mig själv" igen var påtaglig. Jag var inte redo att gå in i Modergudinnans arketyp och att min kropp försökte tvinga in mig i den var ett lidande. När jag väl fick aborten gjord och steg in i Den Mörka Moderns skugga så upplevde jag lättnad. Jag upplevde, att döden inte är enbart ond, skrämmande och fruktansvärd såsom de patriarkaliska religionerna och vår kultur, som bygger på dem, framställer den. Jag upplevde döden som befriare, som en del av livet, som en stark kraft, skrämmande på sitt sätt i sin styrka, sin blodighet, sin smärta..men i sluändan så gav den mig frid och befrielse.

Efter aborten mediterade jag på detta som jag gått igenom, och upplevde att jag fick kontakt med den själ som skulle ha fötts till jorden genom mig ifall jag fullföljt graviditeten. Hon förstod och skulle finna en annan kanal att återfödas genom. Hon menade att när man är på andra sidan och väntar på återfödelse så väljer man ut den kanal man ska födas genom. Stängs den så får man ändra sina planer.

Jag hoppas att jag inte kommer behöva gå igenom någon mer abort, utan kan vara så sann mot mig själv så att jag kan bespara min kropp den påfrestningen det innebär att vara gravid och sedan avbryta det hela. Jag vill ha fler barn och hoppas på att någon där på andra sidan vill välja mig som sin jordiska mor om några år. Jag kommer då att välkommna denne och träda in i Moderns arketyp åter en gång, såsom jag gjort tidigare. Tills dess så njuter jag dock av att för närvarande ha så stora barn att jag ofta får vara Jungfrun, full med kraft, energi och tid att tänka på mig själv och min egen utveckling. Det finns en tid för allt i livet.

Vad är Gudinnan?

Att förklara i ord vad Gudinnan är för mig kan aldrig lyckas. Hon är för stor, för ogripbar. Hon är allt inom och utom mig. Hon är Moder Jord, Mormor Sol och Syster Måne. Hon är träden som blommar om våren och ger frukt om hösten. Hon är vintern med dödens vita snö och kyla, hon är fröet som gror i den mörka jorden. Hon är livmodern och hon är graven. Hon är början och slutet. Alfa och Omega. Hennes namn är otaliga och hon har varit människans följeslagare sedan homo sapiens såg dagens ljus.

Vad vi kallat Gud de senaste 5000 åren kan inte mäta sig med hennes kraft och storslagenhet. Torans, Bibelns och Koranens gud var hennes son, hennes älskare, som svartsjuk och maktgalen störtade sin moder, sin älskade, och själv satte sig på tronen, med ett fruktansvärt resultat. I många myter berättas det om hur den manlige guden dödade Gudinnan, urmoder..i de sumeriska myterna, i de keltiska..draken dödas av "hjälten"..ormen förleder människans i Edens lustgård..Gudinnan utmålades som människans fiende, hennes gåvor brännmärktes som skamliga och syndfulla. Sexualiteten, kvinnans kropp, menstruationen, magin, kunskapen..allt detta var av ondo enligt patriarkatets gud. Världen skulle inordnas i klasser, kaster, kvinnan skulle domineras av mannen, naturen härskas över, folket hållas i schack genom okunskap och människovidrig moral.

Idag skördar vi frukterna av denna maktomstörtning, detta samhällsbygge baserat på principer som går emot allt naturen och människan är skapta för. En värld som blöder av våld, förtryck, miljöförstöring och orättvisor. Kvinnor över hela världen misshandlas, stympas, våldtas och mördas, barn och män likaså. Moder Jord exploateras av hänsynslösa rovdjur som enbart tänker på sin egen vinning. Skogar skövlas, vattendrag försuras, hela ekosystem slås ut. Och varifrån kommer denna skövling? Den har inte uppstått över natt. Våra nervsystem har förvridits och förgiftats av de patriarkaliska religionernas tes om att människan står över naturen och det är vår uppgift att behärska denna. Allt som sker i den fysiska världen har sin början på det andliga och psykiska planet. Vad vi tänker, drömmer och mediterar över är också vad vi sedan producerar.

Ta denna blogg som exempel. Den startade i mina tankar. Den kommer ur mitt behov av att arbeta för Gudinnans sak, för ett ekologiskt, andligt, feministiskt perspektiv på livet. Det kommer ur mitt hjärtas kärlek för alla Gudinnans olika former, vare sig det är kvinnor, män eller barn, av vår egen mänskliga art eller av våra systrar och bröder på Moder Jord och i universum. Alla består vi av samma byggstenar. Vi är alla skapade av miljontals små solsystem som genom energi skapar bindningar så att mer eller mindre solid massa uppstår. Och, vi lever på en planet som ingår i ett större solsystem. Mikrokosmos och makrokosmos. As above, so below. I början var Gudinnan. Hon finns även i slutet. Den eviga cirkeln. Spiralen i perfekt virvlande dans.


RSS 2.0